Czy potrzebne są zmiany w systemie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym? - OpenLEX

Wiśniewski Tadeusz, Czy potrzebne są zmiany w systemie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2011/2/7-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy potrzebne są zmiany w systemie środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym?

1.

Zazwyczaj o potrzebie radykalnej zmiany danego systemu środków zaskarżenia w określonym postępowaniu sądowym decyduje wiele czynników. Poszukując ich w aspekcie historycznym, przy czym ograniczonym do polskiego postępowania cywilnego, należy stwierdzić, że jedną z zasadniczych okoliczności była tu - przynajmniej w przekonaniu każdoczesnego ustawodawcy - konieczność dostosowania środków zaskarżenia do aktualnych realiów społeczno-gospodarczych. Wystarczy zwrócić uwagę na wypowiedzi przedstawicieli doktryny w pierwszych latach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w roku 1918, czy też z przełomu lat 40. i 50. poprzedniego wieku . Nie ma potrzeby, ażeby dzisiaj i w tym miejscu bliżej wypowiedzi te przypominać .

Patrząc na omawiane zagadnienie współcześnie, nie sposób natomiast pominąć doniosłej regulacji, do której doszło w połowie 1996 r. Wówczas to bowiem powstał obowiązujący obecnie, aczkolwiek w postaci zmodyfikowanej w porównaniu do stanu pierwotnego, system zaskarżania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX