Wyrozumska Anna, Czy porozumienie w sprawie rozporządzenia "pieniądze za praworządność" będzie skuteczne?

Artykuły
Opublikowano: EPS 2021/1/24-29
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy porozumienie w sprawie rozporządzenia "pieniądze za praworządność" będzie skuteczne?

Autor podejmuje ocenę skuteczności rozporządzenia nr 2020/2092 w sprawie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX