Kmieciak Zbigniew, Czy nowy kierunek rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym?

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/5/3-21
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy nowy kierunek rozwoju prawa o postępowaniu administracyjnym?

1. Cel i społeczno-gospodarczy kontekst unormowania będącego przedmiotem analizy. Już sam tytuł ustawy z 7.10.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (dalej: u.p.) , a tym bardziej jej treść skłaniają do postawienia pytania, czy dokonany zabieg jest początkiem nowej fazy ewolucyjnej przebudowy utrwalonych od dziesięcioleci rozwiązań ukształtowanych przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Celem artykułu jest próba ustalenia, czy i w jakim stopniu interwencja ustawodawcy, sprowadzająca się do włączenia do kodeksu tylko jednego – o marginalnym znaczeniu – przepisu, oznaczonego jako art. 37 § 3a, koncentrująca się natomiast na uzupełnieniach i korektach uregulowań pozakodeksowych, może być uznana za istotną modyfikację formuły postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, a przynajmniej posunięcie otwierające drogę do jej stopniowej zmiany. Przyzwyczajeni do operowania schematem jednorodnej,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX