Czy naprawa pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej umieszczonej w drodze jest obowiązkiem zarządcy drogi? - OpenLEX

Sadowski Przemysław, Czy naprawa pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej umieszczonej w drodze jest obowiązkiem zarządcy drogi?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2019/4/82-88
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy naprawa pokrywy studzienki kanalizacji sanitarnej umieszczonej w drodze jest obowiązkiem zarządcy drogi?

Słowa kluczowe: pokrywa studzienki kanalizacyjnej, prawo budowlane, drogi

Zapadające się studzienki kanalizacji sanitarnych, które umieszczone są w drogach uprzykrzają życie nie tylko kierowcom, ale także zarządcom dróg i właścicielom takich instalacji, którzy przerzucają na siebie odpowiedzialność za to, kto ma naprawić uszkodzoną studzienkę lub jej część. Praktyka pokazuje z jednej strony dużą skalę problemu oraz z drugiej – brak jednolitych poglądów orzecznictwa, co nie jest pożądane z punktu widzenia zarówno zarządców dróg, właścicieli instalacji sanitarnych, jak i samych kierowców jako uczestników ruchu drogowego.

W pierwszej kolejności trzeba rozróżnić dwa rodzaje instalacji umieszczonych w drodze. Jedne służą tylko i wyłącznie odprowadzaniu wód opadowych z drogi, a drugie są instalacjami sanitarnymi, które mają inne przeznaczenie.

Jasna i klarowna sytuacja wydaje się być w odniesieniu do studzienek kanalizacji sanitarnych, służących do odprowadzania wód opadowych z drogi. Takie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX