Czy nadchodzi zmierzch zasady ustności w postępowaniu cywilnym? - OpenLEX

Dziurda Marcin, Czy nadchodzi zmierzch zasady ustności w postępowaniu cywilnym?

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/1/125-148
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy nadchodzi zmierzch zasady ustności w postępowaniu cywilnym?

Słowa kluczowe: zasady postępowania cywilnego, zasada ustności, rozprawa, przepisy epizodyczne w okresie epidemii COVID-19

1.Uwagi wprowadzające

Zmiany dokonywane w ostatnich latach w Kodeksie postępowania cywilnego zmuszają do oceny, czy w polskim procesie nadal obowiązuje zasada ustności, skoro w coraz szerszym zakresie sprawa może zostać rozpoznana bez wyznaczania rozprawy ani innego posiedzenia z udziałem stron, na którym mogłyby one ustnie przedstawić swoje stanowiska. Dotyczy to zarówno postępowania w pierwszej instancji (por. zwłaszcza art. 1481 k.p.c.), jak i postępowania apelacyjnego (art. 374 k.p.c. w brzmieniu obowiązującym od 7.11.2019 r.). Zakończenie postępowanie co do meritum bez odbycia jakiegokolwiek posiedzenia jawnego uniemożliwia realizację ustności – zaliczanej do zasad konstrukcyjnych (strukturalnych) postępowania cywilnego . Nawet jeżeli rozprawa się jednak odbywa, coraz większe znaczenie mają stanowiska pisemne stron , czego wyraz stanowi m.in. wprowadzenie w 2019 r. art. 2051 § 1k....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX