Latuszkiewicz Ewa, Czy lubimy być oceniani w pracy?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2018/7/44-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy lubimy być oceniani w pracy?

Na tak postawione pytanie większość pracowników w zasadzie odpowiedziałaby: „Nie”. Oceny pracowników są jednym z najbardziej kontrowersyjnych i konfliktogennych elementów zarządzania. Jednakże dzięki ocenom można rozpoznać potencjał pracowników, usprawnić pracę. Ocena pracowników nie jest celem samym w sobie, a najczęściej winno się ją łączyć z systemami motywacji, wynagradzania, a także wspierania przez systemy informatyczne. Ocena pracowników stanowi ważny element zarządzania zasobami ludzkimi i polityki personalnej, który stawia duże wymagania natury etycznej. Profesjonalnie i dobrze przygotowana może stać się dobrym narzędziem dla menedżerów.

Tylko czy firmy rzetelnie przygotowują się do oceny pracowników? Najczęściej przygotowuje się arkusz oceny pracownika, kadry kierowniczej. Dobiera się kryteria oceny i dzieje się trochę tak jak w księgowości: „winien” i „ma”. Pracownik winien się ocenić, a przełożony ma pracownika ocenić. Przecież ocena samego siebie najczęściej będzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX