Czarnecka-Dzialuk Beata, Czy kuratorowi sądowemu potrzebna jest mediacja?

Artykuły
Opublikowano: GSP 2020/3/165-175
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy kuratorowi sądowemu potrzebna jest mediacja?

Przedmiotem rozważań przedstawionych w tekście - a wcześniej w referacie wygłoszonym na konferencji zamykającej obchody ważnego dla kurateli jubileuszu - jest uzasadnienie twierdzącej odpowiedzi na zadane w tytule pytanie. Ma to zachęcić do refleksji, jak zwiększyć jej rolę w praktycznym stosowaniu mediacji, obecnie zdecydowanie zbyt małą. Pytanie to wydaje się retoryczne wobec faktu, że przecież to kuratorzy dali początek mediacji i szerzeniu się innych praktyk sprawiedliwości naprawczej. W literaturze, w mediach, w materiałach informacyjnych i szkoleniowych , wciąż przywołuje się informacje o nieschematycznym działaniu kuratorów Marka Yantziego i Dave'a Wortha oraz sędziego Gordona McConnella, opisywanym jako „eksperyment w Elmirze”. Przyczyniło się do rozpowszechnienia podobnych metod postępowania, opartych na dobrowolnym dialogu ofiar i sprawców w celu znalezienia rozwiązania problemów wynikłych z popełnienia przestępstwa. Tekst o zaangażowaniu kuratorów w rozwijanie praktyk...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX