Glogier-Osiński Rafał, Czy jesteś liderem służebnym?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/12/104-105
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy jesteś liderem służebnym?

Servant leadership (z ang. przywództwo służebne) to jeden ze stylów zarządzania (patrz ramka: „Przywództwo służebne”). Dla mnie oczywisty, wielu niestety nieznany. Zaryzykuję tezę, że świat zmierza dziś w kierunku przywództwa służebnego, a ci, którzy liderami służebnymi się nie staną, nie powinni być szefami.

Przywództwo służebne

Pojęcie to wprowadził Amerykanin Robert K. Greenleaf w eseju z 1970 r. pt. „The servant as leader”1. Jego zdaniem przywódca służebny ma 10 cech głównych2:

*słuchanie,

*empatia,

*uzdrawianie,

*świadomość,

*perswazja,

*konceptualizacja,

*zapobiegliwość,

*powiernictwo,

*zaangażowanie w rozwój ludzi,

*budowanie społeczności.

1  R.K. Greenleaf, The servant as leader, Indianapolis 1991.

2  Patrz: https://rosnijwsile.pl/przywodztwo-sluzebne-servant-leadership-kluczowe-cechy-przywodcy-sluzebnego/ (dostęp: 13.10.2022 r.).

Liderem służebnym (servant leaderem) menedżer się raczej nie rodzi, a się nim staje, ucząc się tego rodzaju przywództwa. Ja sam też musiałem się jego nauczyć....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX