Artykuły
Opublikowano: ST 2019/9/7-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy jednostki pomocnicze staną się nowym stopniem samorządu terytorialnego? Uwagi na tle projektowanych zmian

Ewolucja samorządu terytorialnego wymaga jego zmian. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie projektowanej istotnej zmiany w zakresie obejmującym jednostki pomocnicze gmin. Ustawodawca zmierza do ich umocnienia, traktując je jako coraz bardziej istotny element samorządu terytorialnego. Zamierza się przyznać jednostkom pomocniczym niepełną (ułomną) postać podmiotowości prywatnoprawnej, wyposażyć je w zadania publiczne i przyznać coraz więcej możliwości uzyskiwania środków finansowych. Dotychczasowe atrybuty gminy jako jednostki samorządu stają się przynajmniej w części udziałem także jednostek pomocniczych gminy. Zwiększeniu ma ulec zakres ustawowej regulacji, co ogranicza możliwości swobodnego kształtowania pozycji tych jednostek w obrębie gmin.

Projektuje się dalsze zróżnicowanie sołectw w odniesieniu do pozostałych jednostek pomocniczych, co wydaje się także nie mieć dostatecznego uzasadnienia. Zaprezentowane zmiany wymagają jednak głębszej dyskusji i wyeliminowania przedstawionych mankamentów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację