Stych Marek, Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy?

Artykuły
Opublikowano: PPP 2016/7-8/180-190
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy istnieje zasadność funkcjonowania młodzieżowych rad gminy?

1.Wstęp

Artykuł porusza problematykę aktywnego udziału młodzieży w życiu społecznym najmniejszych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Udział tej grupy poprzez aktywne oddziaływanie na politykę prowadzoną przez gminę jest częścią szerszego pojęcia, jakim jest społeczeństwo obywatelskie. Wspomniany aktywny udział młodzieży w kształtowaniu działań podejmowanych przez organy gminy jest przykładem partycypacji społecznej. Na aktywność młodzieży składać się mogą zarówno działania inicjowane przez tę grupę, jak i w pewnym stopniu kontrolowane. W praktyce funkcjonuje wiele form partycypacji młodzieży w prowadzonej polityce gminnej, jednakże przedmiotem analizy w niniejszym artykule jest funkcjonowanie młodzieżowych rad gminy. Analiza ta obejmuje następujące elementy:

genezę regulacji,

zakres unormowania art. 5b,

praktykę funkcjonowania młodzieżowych rad gmin w województwie podkarpackim.

W 2015 r. w miesiącach czerwiec–sierpień przeprowadzono kwerendę w urzędach gmin województwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX