Zdanukiewicz Julia, Czy gmina powinna być spadkobiercą?

Artykuły
Opublikowano: ST 2024/1-2/98-106
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czy gmina powinna być spadkobiercą?

Artykuł porusza kwestię dziedziczenia ustawowego przez gminy w Polsce. Zaprezentowano w nim historyczne i współczesne rozwiązania prawne obowiązujące na gruncie krajowym. Rozważania prawne zostały poszerzone o aktualne dane finansowe pozyskane z raportu NIK. Ponadto zaproponowano wnioski de lege ferenda i omówiono rozwiązania obowiązujące w systemie prawa szwedzkiego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX