Mroczkowski Przemysław, Członkostwo ukraińskich uchodźców wojennych we wspólnotach samorządowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2023/6/32-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Członkostwo ukraińskich uchodźców wojennych we wspólnotach samorządowych

Nieuzasadniona agresja militarna Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała znaczną falę migracji obywateli tego państwa do Unii Europejskiej, z czego znacząca część osiedliła się w Polsce. Długotrwałość tego konfliktu skłania do analizy dotyczącej uprawnień, jakie ukraińscy uchodźcy wojenni posiadają lub powinni posiadać w polskich wspólnotach samorządowych. W artykule podejmowana jest problematyka ich statusu prawnego jako członków wspólnot samorządowych oraz posiadanych uprawnień politycznych. Sformułowane zostały również postulaty de lege ferenda odnośnie do rozszerzenia tych uprawnień w przyszłości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX