Czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w administracji samorządowej - OpenLEX

Niedziński Tomasz, Czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w administracji samorządowej

Artykuły
Opublikowano: FK 2016/1-2/5-12
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czas pracy radcy prawnego zatrudnionego w administracji samorządowej

Przedmiotowy artykuł porusza wieloaspektową kwestię czasu pracy w kontekście zatrudnienia radcy prawnego w administracji samorządowej, a jego celem jest ukazanie złożoności przedstawianej problematyki. Autor starał się omówić orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie oraz opinie Państwowej Inspekcji Pracy. W artykule zaprezentowano podstawowe koncepcje związane z zatrudnianiem radcy prawnego oraz sposoby rozwiązania typowych problemów, jakie mogą spotkać pracodawcę (administrację samorządową) zatrudniającego radcę prawnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX