Artykuły
Opublikowano: PP 2018/4/9-11
Autor:
Rodzaj: artykuł

Czarna lista podatników VAT

Z dniem 1.01.2018 r. do ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług został wprowadzony art. 96b.

Regulacja ta stanowi, że Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) prowadzi w postaci elektronicznej wykazy podmiotów:

1)

w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji w charakterze podatnika VAT albo które zostały wykreślone przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnicy VAT;

2)

których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Przepis ten – w zamierzeniu ustawodawcy – ma stanowić dopełnienie zmian w przepisach dotyczących rejestracji podatników, jakie zaczęły obowiązywać od 1.01.2017 r. Należy przypomnieć, że wówczas wprowadzono nowe przesłanki wykreślenia podmiotów z rejestru podatników VAT czynnych, lecz również wyrażono zasadę, że rejestracja podmiotu w charakterze podatnika ma następować po wcześniejszej weryfikacji zgłoszenia rejestracyjnego. Zmiany te miały na celu doprowadzenie do tego, aby rejestr podatników był (w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?