Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji - OpenLEX

Długosz Zbigniew, Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji

Artykuły
Opublikowano: PPH 2019/10/22-27
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cywilnoprawne skutki milczącego uznania reklamacji

Niniejszy artykuł zawiera analizę problematyki skutków cywilnoprawnych braku udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminach określonych we właściwych przepisach. Przedmiotem rozważań jest analiza poszczególnych regulacji ustanawiających zasadę milczącego uznania reklamacji i próba odniesienia tej zasady do istniejących konstrukcji prawnych prawa cywilnego, a w dalszej kolejności określenie, w jaki sposób brak udzielenia odpowiedzi na reklamację wpływa na sytuację materialnoprawną i procesową wnoszącego reklamację i jej adresata.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX