Szczepaniak Rafał, Cywilnoprawne i publicznoprawne instrumenty przeciwdziałające niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/11/45-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cywilnoprawne i publicznoprawne instrumenty przeciwdziałające niszczeniu dróg samorządowych przy budowie autostrad i dróg ekspresowych

Stan publicznych dróg lokalnych jest ważną kwestią w ramach ogólnej tematyki stanu polskiej infrastruktury komunikacyjnej. Nie może być inaczej, skoro całkowita długość dróg lokalnych to ponad 95% sieci dróg publicznych w Polsce. Zdaniem autora można jednak odnieść wrażenie, że w kontekście zakrojonych na wielką skalę inwestycji związanych z budową dróg ekspresowych i autostrad problematyka dróg lokalnych schodzi na dalszy plan. Pojawia się pytanie, czy obowiązujące prawo pozwala w trakcie tych wielkich inwestycji na szczeblu krajowym w harmonijny i sprawiedliwy sposób wyważyć interesy społeczności lokalnych, państwa oraz przedsiębiorców wykonujących prace przy budowie autostrad i dróg ekspresowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX