Sidor-Rządkowska Małgorzata, Cyfrowi tubylcy czy cyfrowi imigranci?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2022/12/69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cyfrowi tubylcy czy cyfrowi imigranci?

Zarówno zdalne, jak i hybrydowe wykonywanie zadań stawia ogromne wyzwania zarówno przed pracownikami szeregowymi, jak i przed kadrą zarządzającą organizacji. Wymaga przede wszystkim eliminacji powszechnie występujących barier, które mają zarówno techniczny (kwestia wyposażenia w sprzęt), jak i prawny oraz psychologiczny charakter. Ostatnia z wymienionych grup przybiera często charakter trudności komunikacyjnych, które bywają bardzo niszczące dla pracy zespołowej. W przezwyciężeniu tych trudności pomóc może znajomość obrazowego podziału na tzw. cyfrowych tubylców i cyfrowych imigrantów. Obie grupy mogą być najkrócej scharakteryzowane w sposób następujący: „Cyfrowi tubylcy od dziecka chłonęli konwencje cyfrowej mowy ciała i często zakładają, że wszystkie ich sygnały oraz wskazówki były i nadal są oczywiste dla większości ludzi. Ale nie są! Cyfrowi imigranci uczą się tego kodu jako dorośli. Dla wielu jest to trudne, jak nauka obcego języka” . Wiek jest tutaj kwestią bardzo istotną; nie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX