Rusek Katarzyna, Cyfrowa wrażliwość na kadry

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2018/12/33
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cyfrowa wrażliwość na kadry

Nie ma co ukrywać – firmy IT, dzięki szybkiemu rozwojowi rynku nowych technologii, stoją na czele rozwoju nowoczesnych procesów HR-owych. Nieco zmusza nas do tego dobra kondycja rynku pracy i niedobór specjalistów. Według Ministerstwa Pracy we wrześniu bezrobocie wyniosło zaledwie 5,8 proc. Jednocześnie według różnych kalkulacji w Polsce brakuje 30–50 tys. specjalistów IT . W całej UE, według Komisji Europejskiej, do 2020 r. zabraknie ich pół miliona .

Z perspektywy dyrektora HR dostrzegam jednocześnie, że branża coraz częściej zaczyna bardziej krytycznie oceniać część procesów kadrowych występujących na rynku. Moją uwagę zwróciły szczególnie trzy dyskusje: o strukturze wynagrodzeń IT w Polsce, fluktuacji kadr oraz programach rozwoju karier.

Z rywalizacją na wynagrodzenia wiąże się dziś przede wszystkim duże rozpowszechnienie umów B2B wśród pracowników firm IT. Choć bywają one uzasadnione, jest to zjawisko, którego wad nie można ignorować. Z opinii pracowników wyrażanych na rozmowach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX