Crowdfunding – aspekty podatkowe - OpenLEX

Prokurat Joanna, Crowdfunding – aspekty podatkowe

Artykuły
Opublikowano: CDZ./9
Autor:
Rodzaj: artykuł

Crowdfunding – aspekty podatkowe

Crowdfunding – aspekty podatkowe

Crowdfunding, czyli finansowanie różnorodnych projektów za pośrednictwem internetu, zdobyło już nie tylko liczne grono zwolenników, ale przede wszystkim miliardy rzeczywistego wsparcia finansowego dla pomysłodawców. Uczestnicy finansowania społecznościowego mogą być jednak zmuszeni podzielić się uzyskiwanymi benefitami z fiskusem.

Poniższe opracowanie stanowi próbę wskazania kluczowych zagadnień opodatkowania uczestników finansowania społecznościowego.

I. Właściciel platformy crowdfundingowej

Podatek dochodowy

Podatkowe implikacje działalności właściciela platformy crowdfundingowej są zasadniczo tożsame dla wszystkich kategorii takich właścicieli.

W szczególności bez znaczenia powinien pozostawać status właściciela platformy crowdfundingowej jako podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) albo podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP), bowiem założenie platformy crowdfundingowej zasadniczo implikuje prowadzenie działalności gospodarczej w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX