Kenig-Witkowska Maria M., COVID-19 i międzynarodowe prawo środowiska (uwagi na marginesie pandemii)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/5/3-19
Autor:
Rodzaj: artykuł

COVID-19 i międzynarodowe prawo środowiska (uwagi na marginesie pandemii)

1. Wprowadzenie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 11.03.2020 r. ogłosiła stan pandemii w związku z pojawieniem się i rozprzestrzenianiem nowej jednostki chorobowej pochodzenia koronawirusowego – COVID-19. Wybuch pandemii i środki podejmowane w odpowiedzi na jej przyczyny i skutki mają znaczenie również dla obrotu prawnomiędzynarodowego w dziedzinie środowiska, zwłaszcza z perspektywy antropocentrycznego podejścia do regulacji obrotu prawnego w tej dziedzinie. Wiele z norm międzynarodowego prawa środowiska stanowi bezpośrednią ochronę środowiska życia człowieka, a więc ochronę jego zdrowia, a w szerszym aspekcie ochronę zdrowia publicznego. Z oczywistych powodów zakres tej ochrony w prawie środowiska jest jednak znacznie ograniczony w porównaniu do zakresu ochrony zdrowia publicznego, zwłaszcza gdy chodzi o skuteczność jego norm w wymiarze horyzontalnym . Praktyka obrotu prawnego w okresie ostatniego roku dowodzi, że ograniczenie to stwarza okazję do szukania wyjątków od...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX