Artykuły
Opublikowano: PS 2018/5/42-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Condictio ob rem jako instrument prawny służący uzyskaniu zwrotu świadczenia spełnionego na poczet umowy przyrzeczonej

Słowa kluczowe: umowa przedwstępna, świadczenie na poczet umowy przyrzeczonej, condictio ob rem, bezpodstawne wzbogacenie

1.Wprowadzenie

Umowy przedwstępne niekiedy nie ograniczają się do zobowiązania do zawarcia w przyszłości umowy przyrzeczonej, lecz zawierają dodatkowe postanowienia, w tym zobowiązujące stronę lub obie strony do określonych świadczeń na poczet umowy przyrzeczonej, zanim jeszcze ta ostatnia zostanie zawarta. Jest to sytuacja stosunkowo częsta w przedwstępnych umowach sprzedaży nieruchomości, kiedy kupujący zobowiązuje się zapłacić część ceny (zaliczkę) lub nawet jej całość przed zawarciem umowy przyrzeczonej. Powstaje w takiej sytuacji problem, na jakiej podstawie prawnej strona, która spełniła świadczenie na poczet umowy przyrzeczonej w oparciu jedynie o umowę przedwstępną, ma prawo żądać zwrotu tego świadczenia, jeżeli do zawarcia umowy przyrzeczonej nie dojdzie. Sytuację tę należy bowiem odróżniać od zadatku, gdyż ten ma wyraźną regulację zawartą w art. 394 Kodeksu cywilnego ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?