Artykuły
Opublikowano: AFP 2020/1/111-120
Autor:
Rodzaj: artykuł

Collaborative law - praktyka prawnicza oparta na współpracy

1.Wprowadzenie

Głównym celem artykułu jest scharakteryzowanie założeń oryginalnej praktyki prawniczej opartej na współpracy, określanej zazwyczaj mianem collaborative law. Inne spotykane w zagranicznej literaturze przedmiotu jej nazwy to collaborative practice, collaborative lawyering, a także collaborative divorce, z uwagi na genezę i pierwotną popularność tej orientacji zwłaszcza podczas polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy rozwodzącymi się małżonkami . Współcześnie praktyka collaborative law rozwija się w wielu krajach w różnorodnych sprawach cywilnych, nie tylko dotyczących sporów rodzinnych czy małżeńskich, ale także m.in. spraw gospodarczych, spadkowych, na tle błędów medycznych czy z zakresu prawa pracy . W polskiej literaturze prawniczej orientacja collaborative lawzostała ujęta przez Ewę Gmurzyńską jako „reprezentacja klienta oparta na współdziałaniu”, przy czym należy doprecyzować, że nie jest to wyłącznie praktyka w zakresie reprezentacji, ale również doradztwa, współdziałania z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?