Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia po zbyciu w toku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem - OpenLEX

Marcewicz Olimpia, Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia po zbyciu w toku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem

Artykuły
Opublikowano: PS 2019/3/84-99
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cofnięcie pozwu ze zrzeczeniem się roszczenia po zbyciu w toku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem

Słowa kluczowe: cofnięcie pozwu, zrzeczenie się roszczenia, zbycie rzeczy lub prawa objętych sporem, zbywca, nabywca, roszczenie materialnoprawne, roszczenie procesowe, umorzenie postępowania, kontrola czynności dyspozycyjnej, interwencja uboczna, interwencja główna, legitymacja procesowa, sukcesja singularna

1.Wprowadzenie

Problematyka cofnięcia pozwu, w tym również połączonego ze zrzeczeniem się roszczenia oraz instytucja zbycia rzeczy lub prawa w toku postępowania, była niejednokrotnie przedmiotem rozważań w orzecznictwie sądowym i w literaturze, a jednak wciąż istnieją zagadnienia, których nie poddano bliższej analizie i które mogą budzić wiele wątpliwości. Należy do nich kwestia dopuszczalności oraz skuteczności zrzeczenia się roszczenia przez zbywcę rzeczy lub prawa objętych sporem (art. 192 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego ) względem nabywcy tej rzeczy lub prawa.

2.Status stron postępowania po zbyciu rzeczy lub prawa objętych sporem

Zbycie w toku sprawy rzeczy lub prawa objętych sporem stanowi anomalię w stosunku do klasycznego przebiegu procesu cywilnego,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX