Co nowego w prawie procesowym? - OpenLEX

Kiełbowski Maciej, Co nowego w prawie procesowym?

Artykuły
Opublikowano: CDZ./1
Autor:
Rodzaj: artykuł

Co nowego w prawie procesowym?

Początek nowego roku obfituje często w liczne zmiany przepisów, w tym także zmiany dotyczące poszczególnych procedur sądowych lub urzędowych, wpływające na prowadzenie procesów. Co nowego w tym zakresie przyniósł rok 2013?

Postępowanie cywilne

W dziedzinie procesu cywilnego, a więc przede wszystkim przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, nowy rok nie przyniósł dużych zmian. Należy jednak pamiętać o bardzo szerokiej nowelizacji k.p.c., która weszła w życie 3 maja 2012 roku.

W dniu 1 stycznia 2013 roku zmieniło się co prawda brzmienie art. 131 § 1, art. 135 § 2 oraz art. 139 § 1 i 11 (przepisy o doręczeniach), art. 165 § 2 (zachowanie terminu poprzez oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego), art. 47957 § 1 (właściwość sądu ochrony konkurencji i konsumentów) oraz art. 893 §1 i 5k.p.c. (dotyczącym zajęcia rachunku bankowego), jednak zmiany te mają charakter redakcyjny, wynikający ze zmiany ustawy regulującej rynek pocztowy i zastąpienia w związku z tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX