Kolanowski Tomasz, Winiarski Krzysztof, Co mogą sądy administracyjne w aspekcie cen transferowych?

Artykuły
Opublikowano: PP 2018/12/21-27
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Co mogą sądy administracyjne w aspekcie cen transferowych?

Przepisy dotyczące cen transferowych mają na celu m.in. zapobieganie unikaniu opodatkowania w związku z transakcjami realizowanymi przez podmioty powiązane. Przepisy te są zawarte w ustawach o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku od towarów i usług. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie sądy administracyjne mają prawo kontrolować decyzje wydawane przez organy podatkowe z zastosowaniem przepisów o cenach transferowych. Ograniczenia wynikają z treści ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX