Zieliński Maciej, Clara non sunt interpretanda - mity i rzeczywistość

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2012/6/9-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Clara non sunt interpretanda - mity i rzeczywistość

1.

W dyskusjach prawniczych tytułowa paremia wiązana jest wprost z problematyką tekstów prawnych. Jest to konstatacja o tyle istotna już na wstępie rozważań, że wyraźnie wskazuje na przedmiotowy zakres odniesienia bezpośrednio do języka tekstów prawnych, bez wdawania się w rozważania dotyczące rozumienia wszelkich tekstów (jak czyni to językoznawstwo) czy jakichś innych tekstów (jak np. w literaturoznawstwie).

2.

1. W prawniczym podejściu do tej paremii nie ma aktualnie wątpliwości, że jest ona niezwykle ściśle powiązana z rozróżnieniami dokonanymi przez Jerzego Wróblewskiego , mianowicie: (1) rozumienia bezpośredniego jakichś zwrotów tekstu prawnego i rozumienia jakichś zwrotów tego tekstu w drodze wykładni oraz (2) sytuacji izomorfii i sytuacji wykładni.

Na gruncie pierwszego rozróżnienia według J. Wróblewskiego z rozumieniem bezpośrednim mamy do czynienia w sytuacji, gdy ktoś, zetknąwszy się z danym zwrotem, rozumie go wprost, a więc jak można sądzić - bez wysiłku, bez analiz czy też, jak...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX