Artykuły
Opublikowano: PiP 2020/11/5-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ciąża kontraktowa z perspektywy etycznej (problem szkody, instrumentalizacji oraz dezintegracji macierzyństwa)

1. Wprowadzenie . Ciąża kontraktowa jest wytworem zastosowania nowoczesnych technik prokreacji medycznie wspomaganej . Praktyka ta polega na tym, że wykorzystując procedury prokreacji wspomaganej (sztuczne zapłodnienie in vivo bądź in vitro), kobieta zachodzi w ciążę (zostaje sztucznie zapłodniona lub dokonany zostanie transfer embrionalny) i rodzi dziecko, do którego zgodnie z umową zrzeknie się praw i przekaże je osobie lub parze, która zainicjowała tę procedurę i zapłaciła za nią, by zostać w ten sposób rodzicem bądź rodzicami dziecka . Istnieje też możliwość nieodpłatnych praktyk surogacji, często dotyczących osób bliskich lub spokrewnionych. W niektórych krajach surogacja odpłatna jest zakazana, a dopuszczalna jest jedynie surogacja niekomercyjna (określana też mianem altruistycznej) . Większość kwestii etycznych, omówionych w tym artykule, dotyczy obu form surogacji.

Restrykcyjne regulacje prawne niektórych krajów nie utrudniają rozwoju praktyki, która przybiera charakter...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?