Dubiel Michał, Ciągłość zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz problematyka z nim związana

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/1/147-161
Autor:
Rodzaj: artykuł

Ciągłość zajęcia wynagrodzenia za pracę oraz problematyka z nim związana

Streszczenie

Opracowanie traktuje o problemach zasady ciągłości zajęcia wynagrodzenia za pracę w sposób holistyczny. Analizie poddano problematykę interpretacyjną przepisów, jak i kwestie mające charakter praktyczny. Temat został potraktowany w sposób interdyscyplinarny, poprzez próbę wykładni zagadnień zarówno postępowania cywilnego, jak i prawa pracy. Celem opracowania jest klaryfikacja istniejących unormowań i ich efektywne zastosowanie w postępowaniu egzekucyjnym, a także możliwość wykorzystania go jako bazy dla pracodawców przy zetknięciu z omawianą materią.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX