Charakterystyka umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym - OpenLEX

Węgrzynowski Łukasz, Charakterystyka umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/10/37-46
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakterystyka umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym

Słowa kluczowe: konsument, umowa ubezpieczenia, umowa nazwana, kwalifikacja prawna umowy, świadczenie główne, przedawnienie

1.Wprowadzenie

Problematyka umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym obecnie stosunkowo często pojawia się w praktyce polskich sądów. Są to przede wszystkim sprawy przeciwko ubezpieczycielom o zwrot całości albo części świadczenia wykupu zatrzymanego przez ubezpieczyciela. Podstawą żądania jest uprzednie stwierdzenie abuzywności postanowień umownych przewidujących dopuszczalność zatrzymania świadczenia wykupu przez ubezpieczyciela.

Z tymi sprawami wiąże się szereg kwestii natury prawnej, z których węzłowa jest charakterystyka prawna umowy. Trzeba bowiem podkreślić, że wbrew swojej nazwie, umowa ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym nie ma typowej struktury umowy ubezpieczenia. To powoduje trudności w ocenie prawnej, zwłaszcza w kwestii przedawnienia roszczeń z umowy czy zakresu kontroli abuzywnej. Dla ich wyjaśnienia niezbędne jest przeprowadzenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX