Kosieradzka-Federczyk Agata, Charakterystyka prawna wybranych aspektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Artykuły
Opublikowano: ST 2013/7-8/52-60
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakterystyka prawna wybranych aspektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wybranymi zagadnieniami, którym autorka poświęca artykuł, jest ogólna charakterystyka decyzji, dopuszczalność określenia warunków środowiskowych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ograniczenie czasu skuteczności prawnej. Mając na uwadze przedmiot, aspekty proceduralne związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przywołuje jedynie w zakresie niezbędnym do właściwego przedstawienia zasadniczych rozważań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX