Charakterystyka postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie renty strukturalnej - OpenLEX

Ożóg Michał, Charakterystyka postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie renty strukturalnej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/12/32-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakterystyka postępowania administracyjnego w sprawie o przyznanie renty strukturalnej

1.
Uwagi ogólne

W prawodawstwie Unii Europejskiej przekazanie gospodarstwa rolnego przez rolnika na rzecz następcy w zamian za rentę strukturalną stanowi jeden z instrumentów rozwoju obszarów wiejskich. Ich funkcja jest złożona. Służą one zmianom strukturalnym w rolnictwie, zapewniają środki utrzymania dla rolnika, a także stanowią instrument oddziaływania pośredniego na procesy produkcyjne w gospodarstwach rolnych . Regulacja prawna dotycząca uzyskania renty strukturalnej zawarta jest w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1698/2005 z 25 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 . W art. 23rozporządzenia Rady określone zostały przesłanki materialnoprawne nabycia renty strukturalnej, które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX