Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych - OpenLEX

Szostak Ryszard, Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2008/3/36-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny zaliczki w ramach zamówień publicznych

I.

Zaliczka wynikająca z dodatkowego zastrzeżenia umownego nie została dotychczas unormowana ustawowo. Funkcjonuje więc jako uzupełniająca czynność nienazwana w granicach ogólnej swobody kontraktowej (art. 3531 k.c.). Brak większego zainteresowania ze strony doktryny i orzecznictwa powoduje, że stosowanie zaliczki w praktyce ciągle napotyka wiele trudności i wątpliwości.

W zakresie zobowiązań opłacanych ze środków publicznych udzielanie zaliczek jest w zasadzie wykluczone - ze względu na znaczne zagrożenie dla interesu publicznego. W świetle art. 126 ust. 1 Konstytucji, środki finansowe na cele publiczne są gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ustawie. Oznacza to, że o dopuszczalnych formach (instrumentach) wydatkowania tych środków przesądzają selektywnie przepisy prawa. Według art. 35 ust. 2 ustawy z 30 VI 2005 o finansach publicznych , jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków, o ile nic innego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX