Gruszecki Krzysztof, Lorych Marta, Charakter prawny uchwał w sprawie pomników przyrody

Artykuły
Opublikowano: ST 2019/12/20-30
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny uchwał w sprawie pomników przyrody

Pomniki przyrody powoływane do życia na podstawie art. 40 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody są jedną z najczęściej spotykanych form ochrony przyrody. Skuteczna opieka nad nimi wymaga jednak podejmowania działań ochronnych. Z uwagi na brak jednoznacznych rozwiązań prawnych w tym zakresie w praktyce pojawiają się zastrzeżenia, w jakiej formie powinny być one określane. W celu rozwiania wątpliwości interpretacyjnych w artykule omówione są rodzaje uchwał podejmowanych w stosunku do pomników przyrody, ich charakteru oraz zawartych w nich postanowień. Z punktu widzenia skutecznej ochrony pomników przyrody rozwiązania te powinny więc zostać uporządkowane; ich precyzyjność wpłynie bowiem na skuteczność ochrony przyrody.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX