Paczkowska Aleksandra, Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem sfery ograniczonego użytkowania

Artykuły
Opublikowano: PPH 2015/11/36-38
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem sfery ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania to prawnie wyznaczony teren, na który oddziałuje usytuowany w pobliżu obiekt. Jednym z roszczeń, które ma właściciel znajdującej się na takim obszarze nieruchomości, jest możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu spadku wartości tej nieruchomości lub w związku z ograniczeniami w jej użytkowaniu oraz rozbudowie. Możliwość skorzystania z tego prawa została czasowo ograniczona. Charakter prawny terminu dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w związku z ustanowieniem strefy ograniczonego użytkowania nie jest kontrowersyjny, jednakże już interpretacja przepisów dotyczących terminu w przypadku zmiany lub zastępowania aktu prawnego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości może powodować trudności i wymaga pogłębionej analizy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX