Bocianowska Joanna, Charakter prawny roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w ustalaniu udziałów w nieruchomości wspólnej

Artykuły
Opublikowano: PS 2021/11-12/100-110
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny roszczenia wynikającego z umowy deweloperskiej ze szczególnym uwzględnieniem jego roli w ustalaniu udziałów w nieruchomości wspólnej

Słowa kluczowe: umowa deweloperska, roszczenie, udział w nieruchomości wspólnej, deweloper, nabywca

Przedmiot artykułu obejmuje szczególne zagadnienie, jakim jest realizacja przedsięwzięcia deweloperskiego etapami – w postaci odrębnych zadań inwestycyjnych , co reguluje zarówno ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego – w art. 3 pkt 6, jak i zastępująca ją ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym z 2021 r. , która analogiczną regulację zawiera w art. 5 pkt 8. Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na brak harmonizacji przepisów zawartych w ustawie o własności lokali oraz ww. ustaw deweloperskich – z 16.09.2011 r. oraz z 20.05.2021 r. – w zakresie regulacji obejmujących należyte zabezpieczenie praw nabywców wynikających z zawieranych umów deweloperskich w kontekście zasad ustalania udziałów w nieruchomości wspólnej, zgodnie z ustawą o własności lokali.

W pierwszej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX