Zawadzka Julita, Charakter prawny nabycia przez Skarb Państwa mienia podmiotów wykreślonych i uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2021/6/32-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny nabycia przez Skarb Państwa mienia podmiotów wykreślonych i uznanych za wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego

Przepisy ustawy z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy z 20.08.1997 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym przewidują nabycie przez Skarb Państwa z mocy prawa mienia podmiotów wykreślonych z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) oraz uznanych za wykreślone z KRS z dniem 1.01.2016 r. Regulacjom tym towarzyszą przepisy o odpowiedzialności Skarbu Państwa za zobowiązania podmiotów wykreślonych i uznanych za wykreślone z KRS. Praktyka stosowania tych przepisów przez organy administracyjne i sądy (powszechne oraz administracyjne) ujawniła poważne wątpliwości dotyczące wielu kwestii, począwszy od samego charakteru nabycia tego mienia przez Skarb Państwa (czy jest to nabycie pierwotne, czy pochodne, czy jest to sukcesja uniwersalna, czy szereg sukcesji singularnych), a skończywszy na zasadach i zakresie odpowiedzialności za zobowiązania nieistniejących podmiotów prawa oraz sposobie dochodzenia tej odpowiedzialności. Zagadnienia te mogą się wydawać czysto teoretyczne, ale w zależności od stanowiska zajętego w tych kwestiach organy stosujące prawo dochodzą do całkowicie odmiennych rozwiązań problemów już bardzo praktycznych. Dlatego uzasadnione jest podjęcie próby wyjaśnienia charakteru nabycia przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych oraz uznanych za wykreślone z KRS.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX