Charakter prawny i procedura zawierania umowy premii technologicznej po nowelizacjach ustawy o niektórych formach wspierania... - OpenLEX

Sancewicz Paweł, Charakter prawny i procedura zawierania umowy premii technologicznej po nowelizacjach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/3/62-76
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter prawny i procedura zawierania umowy premii technologicznej po nowelizacjach ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej

Słowa kluczowe: umowa administracyjna, ustawa wdrożeniowa, premia technologiczna, kredyt technologiczny

1.Wprowadzenie

Biorąc pod uwagę konieczność realizacji polskiej i unijnej polityki innowacyjnej, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie licznych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej. W polskim systemie prawnym brak jest ustawy, która kompleksowo regulowałaby zagadnienia związane ze wspieraniem tej działalności .

Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej nie może pełnić roli przepisów ogólnych w zakresie wspierania innowacyjności chociażby dlatego, że obejmuje tylko „niektóre” formy wspierania działalności innowacyjnej, co wskazuje, że istnieją jakieś formy „inne” . Ustawodawca w tytule ustawy posłużył się co prawda zwrotem „formy”, ale należy go utożsamiać z każdym działaniem, które można zarachować na rzecz administracji, a zatem ze środkami działania administracji publicznej .

W polskim systemie prawnym istnieją bardzo liczne środki wspierania działalności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX