Klonowski Kamil, Charakter administracyjnej sprawy mediacyjnej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/6/68-82
Autor:
Rodzaj: artykuł

Charakter administracyjnej sprawy mediacyjnej

Słowa kluczowe: mediacja administracyjna, mediacyjny potencjał sprawy administracyjnej

1.Wstęp

Wprowadzenie mediacji na grunt procedur sądowych stało się impulsem do dyskusji na temat ustanowienia zbliżonych rozwiązań w szeroko rozumianych postępowaniach administracyjnych. Zwieńczeniem tej debaty było implementowanie w czerwcu 2017 r. tej instytucji procesowej do Kodeksu postępowania administracyjnego . Nie zdecydowano się jednak na wdrożenie tych rozwiązań do innych aktów prawnych zawierających administracyjne regulacje procesowe . Takie niekonsekwentne podejście pozwala przypuszczać, że ustawodawca nie wykazuje jednak pewności co do pełnego wdrożenia mediacji administracyjnej w system postępowań administracyjnych. Przyznać przy tym trzeba, że krótki czas funkcjonowania mediacji administracyjnej nie pozwala jeszcze na rozwianie wątpliwości zgłaszanych wcześniej pod ich adresem. Zasadniczym zaś problemem jest kwestia ustalenia, w jakich kategoriach spraw administracyjnych rozpoznawanych w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX