Czubala Michał, Cele i funkcje ubezwłasnowolnienia w prawie polskim

Artykuły
Opublikowano: Radca Prawny ZN. 2019/2/81-102
Autor:
Rodzaj: artykuł

Masz dostęp do LEX-a?

Zaloguj się, aby zapoznać się z pełną treścią dokumentu.

Zaloguj się do LEX - serwis autoryzacji

Nie korzystasz jeszcze z LEX-a?

Zamów dostęp testowy i zapoznaj się ze wszystkimi możliwościami programu.