Artykuły
Opublikowano: PPP 2012/9/46-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Cel gospodarczy i elementy konieczne umowy składu konsygnacyjnego

Umowa składu konsygnacyjnego jest to umowa nienazwana . Niniejszy artykuł stanowi próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego z punktu widzenia prawa podatkowego umowy składu konsygnacyjnego są zawierane, jakim wymogom powinny sprostać strony umowy składu konsygnacyjnego, jakie są ich prawa i obowiązki, czym jest magazyn konsygnacyjny, a czym są towary konsygnowane, a także na czym polega dostarczenie towarów konsygnowanych do magazynu konsygnacyjnego, a na czym ich pobranie.

1.Strony oraz treść umowy składu konsygnacyjnego

Dla zawarcia umowy składu konsygnacyjnego konieczny jest konsens obejmujący istotne elementy tej umowy oraz określenie jej stron.

Stronami umowy składu konsygnacyjnego są konsygnant i konsygnatariusz. Jest to umowa dwustronnie kwalifikowana podmiotowo, ponieważ obie jej strony mają status przedsiębiorcy. Zarówno konsygnant, jak i konsygnatariusz powinni także spełniać dodatkowe wymogi wynikające z przepisów prawa publicznego, przez co następuje zawężenie kręgu podmiotów, które potencjalnie mogłyby być stroną...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?