Budżet partycypacyjny a fundusz sołecki - OpenLEX

Pięta Piotr, Budżet partycypacyjny a fundusz sołecki

Artykuły
Opublikowano: ST 2020/9/27-36
Autor:
Rodzaj: artykuł

Budżet partycypacyjny a fundusz sołecki

Artykuł dotyczy budżetu partycypacyjnego i funduszu sołeckiego. Oba przedsięwzięcia funkcjonują w polskim samorządzie lokalnym od niedawna, jednak szybko stały się popularnym i coraz częściej organizowanym przedsięwzięciem. Zarówno budżet partycypacyjny, jak i fundusz sołecki mają na celu włączenie społeczności lokalnej w proces decydowania o wydatkowaniu określonej części budżetu gminnego. Zasadnicza różnica polega na tym, że fundusz sołecki funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawowe, natomiast budżet partycypacyjny nie posiada odgórnych regulacji. Celem artykułu jest porównanie budżetu partycypacyjnego i funduszu sołeckiego, co pozwoli na wskazanie istotnych podobieństw i różnic między nimi. W szczególności uwzględnione zostaną aspekty prawne oraz praktyka funkcjonowania wymienionych wyżej form współuczestniczenia obywateli w wydatkowaniu środków finansowych z lokalnych budżetów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX