Paprocka Ada, Budowanie tożsamości europejskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Artykuły
Opublikowano: PiP 2014/12/20-37
Autor:
Rodzaj: artykuł

Budowanie tożsamości europejskiej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Poszanowanie wolności i praw człowieka jest częścią tożsamości wszystkich państw europejskich . Zagwarantowanie państwom „ostatniego słowa” w sprawie zastosowania norm, które mogłyby naruszać te wolności i prawa, jest często uważane przez sądy krajowe za warunek zachowania tożsamości państw w procesie integracji europejskiej . Jednocześnie dla państw członkowskich Rady Europy, które są stronami Europejskiej Konwencji Praw Człowieka , organem wyznaczającym standardy ochrony jednostki jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Jego orzecznictwo często stanowi punkt odniesienia dla krajowych sądów i trybunałów . Tym samym wpływa na treść tożsamości konstytucyjnej poszczególnych państw . W niniejszym opracowaniu zostaną omówione dwie obecne w orzecznictwie ETPC doktryny, których zastosowanie służy rozwiązaniu tego paradoksu: doktryna marginesu oceny, skierowana na uwzględnienie społecznych, kulturowych oraz prawnych różnic między państwami, oraz doktryna „żyjącego” instrumentu (living...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX