Kurzępa Bolesław, Broń alarmowa i sygnałowa - nowe regulacje administracyjne i karne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2022/1/110-123
Autor:
Rodzaj: artykuł

Broń alarmowa i sygnałowa - nowe regulacje administracyjne i karne

Streszczenie

W artykule omówiono nowe regulacje administracyjne i karne dotyczące broni alarmowej i sygnałowej, a w szczególności dotyczące wytwarzania, znakowania i obrotu tego rodzaju bronią. Zmiany te zostały wprowadzone przez ustawę z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Omówiono także nowy rodzaj przestępstwa z tym związanego, zawarty w ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX