Brak zamkniętego katalogu umów w obrocie energią elektryczną - OpenLEX

Rypina Mariusz, Wierzbowski Marek, Brak zamkniętego katalogu umów w obrocie energią elektryczną

Artykuły
Opublikowano: PPH 2018/7/16-21
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Brak zamkniętego katalogu umów w obrocie energią elektryczną

Prawo energetyczne nie wprowadza numerus clausus (zamkniętego katalogu) umów, które mogą być zawierane na rynku obrotu energią elektryczną. Możliwe i w pełni uprawnione jest zawarcie innego typu umów, na podstawie których może dochodzić do zbywania i nabywania energii elektrycznej, co wynika z zasady swobody umów. Pojęcie umowy sprzedaży, o której mowa w art. 5 i n. Prawa energetycznego jest dużo szersze niż pojęcie umowy sprzedaży w rozumieniu art. 535 i n. Kodeksu cywilnego i można je odnosić do każdego typu umowy, na podstawie której dojdzie do nabycia energii przez jej odbiorcę. Modyfikacja wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 1 Prawa energetycznego składników treści czynności prawnej „umowy sprzedaży” nie wpływa na ważność czynności prawnej, na podstawie której energia elektryczna będzie dostarczana. Zwłaszcza w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami możliwe jest wprowadzenie wielu odstępstw od ustawowych przepisów dyspozytywnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX