Szwed Iwona, Brak uprawnień GITD do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie właściciela pojazdu za niewskazanie osoby kierującej pojazdem, która nie uiściła opłaty za przejazd po drodze krajowej

Artykuły
Opublikowano: PPP 2013/9/69-74
Autor:
Rodzaj: artykuł

Brak uprawnień GITD do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie właściciela pojazdu za niewskazanie osoby kierującej pojazdem, która nie uiściła opłaty za przejazd po drodze krajowej

Zakres przedmiotowy i podmiotowy działania Inspekcji Transportu Drogowego wyznacza art. 48 ustawy o transporcie drogowym z 6 września 2001 r. . Zadaniem Inspekcji jest m.in. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi oraz przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami. Z dniem 1 lipca 2011 r. do zadań Inspekcji włączono kontrolę prawidłowości uiszczania opłaty elektronicznej, o której mowa w art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw . Ustawodawca, upoważniając Inspekcję Transportu Drogowego do kontroli prawidłowości wnoszenia opłat za przejazd po drogach krajowych, określił dwa tryby kontroli. Kontrolę mobilną Inspekcja wykonuje poprzez patrolowanie dróg płatnych i w trybie kontroli drogowej weryfikowanie osób kierujących pojazdami oraz wnoszenie stosownych opłat. Kontrolę stacjonarną przeprowadza Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD) w siedzibie Inspekcji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX