Wąsik Damian, Błędy w sztuce lekarskiej w praktyce lekarza medycyny rodzinnej - aspekty prawnokarne i prawnomedyczne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/5/43-61
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błędy w sztuce lekarskiej w praktyce lekarza medycyny rodzinnej - aspekty prawnokarne i prawnomedyczne

Streszczenie

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie specyfiki błędów w sztuce lekarskiej stwierdzanych w praktyce wykonywania profesji lekarza rodzinnego, z uwzględnieniem możliwych przyczyn wymienionych uchybień, ich rodzajów oraz skutków. Zaprezentowana tematyka może przełożyć się na efektywność ścigania przestępstw z art. 160 k.k., w których pacjenci zostali pokrzywdzeni nieprawidłowym działaniem lekarzy – specjalistów medycyny rodzinnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX