Błędy i uchybienia w ratownictwie medycznym – wybrane uwagi prawnokarne i prawnomedyczne - OpenLEX

Wąsik Damian, Błędy i uchybienia w ratownictwie medycznym – wybrane uwagi prawnokarne i prawnomedyczne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2021/4/16-53
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błędy i uchybienia w ratownictwie medycznym – wybrane uwagi prawnokarne i prawnomedyczne

Streszczenie

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest charakterystyka zawodu ratownika medycznego jako profesji medycznej, prezentacja obowiązków i uprawnień ratowników medycznych, przybliżenie okoliczności, w jakich realizowane są czynności ratunkowe podejmowane przez zespoły ratownictwa medycznego oraz omówienie uchybień, do jakich dochodzi przy tej okazji. Przyjmując założenie, że ratownik medyczny dysponując pewną przestrzenią decyzyjną w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych może popełnić błąd medyczny, zagadnienie to analizowane jest zarówno w ujęciu teoretycznym, w oparciu o obowiązujące przepisy, jak i praktycznym, na podstawie wybranych spraw karnych o przestępstwa z art. 160 k.k., w których akty oskarżenia kierowane były przeciwko osobom wykonującym zawód ratownika medycznego. W niniejszej publikacji uwzględniono także zagadnienia historyczne i historyczno-prawne, dotyczące ewolucji profesji ratownika medycznego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?