Błąd organizacyjny w działaniach służby zdrowia jako przedmiot spraw o tzw. błędy medyczne z perspektywy praktyki prokuratorskiej - OpenLEX

Kunert Ireneusz, Błąd organizacyjny w działaniach służby zdrowia jako przedmiot spraw o tzw. błędy medyczne z perspektywy praktyki prokuratorskiej

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/7-8/164-180
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błąd organizacyjny w działaniach służby zdrowia jako przedmiot spraw o tzw. błędy medyczne z perspektywy praktyki prokuratorskiej

Streszczenie

Artykuł wskazuje na najczęstsze obszary karnomaterialnych zainteresowań prokuratorów, skupione wokół uchybień, braków, niedostatków i nieprawidłowości w funkcjonowaniu podmiotów leczniczych odniesionych na gruncie przyczynowo-skutkowym z wytworzeniem realnego zagrożenia dla życia i zdrowia pacjentów, podejmując dodatkowo kwestię powodów, leżących u podstaw dostrzeżonej znikomej ilości spraw o tzw. błędy organizacyjne zestawionych z ogólną liczbą postępowań przygotowawczych z kategorii błędów medycznych, będących domeną wyspecjalizowanych w tym zakresie struktur prokuratury i prokuratorów, realizujących swe zadania na szczeblu prokuratur regionalnych i okręgowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX