Anusz Agnieszka, Błąd medyczny popełniony w trakcie zabiegu przeprowadzonego przy pomocy robota i jego implikacje dla kształtowania się odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania sztucznej inteligencji. Glosa do wyroków Oberlandesgericht we Frankfurcie nad Menem z dnia 8 listopada 2013 r., 25 U 79/12, i z dnia 7 grudnia 2004 r., 8 U 194/03, oraz w Bambergu z dnia 20 lipca 2015 r., 4 U 16/14

Artykuły
Opublikowano: Glosa 2020/3/112-118
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błąd medyczny popełniony w trakcie zabiegu przeprowadzonego przy pomocy robota i jego implikacje dla kształtowania się odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania sztucznej inteligencji. Glosa do wyroków Oberlandesgericht we Frankfurcie nad Menem z dnia 8 listopada 2013 r., 25 U 79/12, i z dnia 7 grudnia 2004 r., 8 U 194/03, oraz w Bambergu z dnia 20 lipca 2015 r., 4 U 16/14

Glosa omawia trzy wybrane wyroki sądów niemieckich dotyczące odpowiedzialności za błąd medyczny popełniony w trakcie operacji przeprowadzanych przy zastosowaniu komputerowych systemów wspomagających zabieg medyczny. Glosa aprobuje przedstawione w orzeczeniach rozstrzygnięcia dotyczące odpowiedzialności lekarza, decyzji lekarza w przedmiocie wyboru metody operacji oraz prawa pacjenta do informacji. Jednocześnie ustosunkowując omawiane orzeczenia do unijnych propozycji regulacji dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej za działania i zaniechania sztucznej inteligencji, wskazuje, że podejście to może okazać się niewystarczające w przypadku zastosowania sztucznej inteligencji w trakcie zabiegów medycznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX