Siwek Kamil, Błąd co do prawa a dyrektywa języka prawniczego

Artykuły
Opublikowano: PS 2018/3/86-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Błąd co do prawa a dyrektywa języka prawniczego

Słowa kluczowe: wykładnia prawa, wykładnia językowa, dyrektywa języka prawniczego, błąd co do prawa, znajomość prawa, publikacja prawa

Unormowanie zawarte w art. 30 Kodeksu karnego mieści dwa rodzaje błędu co do prawa: 1) błąd usprawiedliwiony, który powoduje brak winy, 2) błąd nieusprawiedliwiony, który redukuje stopień zawinienia i tym samym daje sędziemu możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary. Niniejsza wypowiedź dotyczyć będzie tylko usprawiedliwionego błędu co do prawa w kontekście dyrektywy języka prawniczego w wykładni prawa – ujmowanej z perspektywy derywacyjnej koncepcji wykładni prawa – i obejmować będzie głównie próbę odpowiedzi na pytanie, czy odtworzenie treści normy sankcjonowanej w oparciu o dyrektywę języka prawniczego in concretomoże mieć konsekwencje w postaci działania sprawcy w warunkach usprawiedliwionego sprzeciwienia się prawu. Uzasadniając niniejszą wypowiedź, wystarczy ograniczyć się do uwagi, iż nauka prawa karnego nie zajęła wobec tego problemu jeszcze...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX